Polton Farm

Potato Workers

Lantern Slide

Potato Workers

A Lantern slide by A H Baird, Edinburgh  -  Polton Farm, potato workers

  Reproduced with acknowledgement to the Museum of Edinburgh:    A lantern slide by A H Baird, 37+39 Lothian Street, Edinburgh

 

Polton Farm

Around Edinburgh

 

__________________