Photo taken on an Edinburgh Photographic Society Outing to

Edinburgh Zoo

2010

Patagonian Sealion

Edinbirgh Photographic Society Outing to Edinburgh Zoo - Patagonian Sealion - May 2010

  Copyright: Peter Stubbs    peter.stubbs@edinphoto.org.uk                                                                  Photograph taken May 25, 2010

 

Enlarge this Photo

    Edinbirgh Photographic Society Outing to Edinburgh Zoo - Patagonian Sealion - May 2010

 

Edinburgh Zoo

Patagonian Sealion

This photograph of a Patagonian sealion was taken on an evening outing to Edinburgh Zoo by members of Edinburgh Photographic Society, in May 2010.

Here is another photograph of the sealion, taken a moment later:

Outing to Edinburgh Zoo - Patagonian Sealion - June 2010

 

Edinburgh Zoo

Around Edinburgh

 

__________________