Photo taken on an Edinburgh Photographic Society Outing to

Edinburgh Zoo

2010

Asiatic Lion

Edinbirgh Photographic Society Outing to Edinburgh Zoo  -  Asiatic Lion  -  May 2010

  Copyright: Peter Stubbs    peter.stubbs@edinphoto.org.uk                                                                                                                                                                                                  Photograph taken May 25, 2010

 

View smaller picture

    Edinbirgh Photographic Society Outing to Edinburgh Zoo  -  Asiatic Lion  -  May 2010

 

Edinburgh Zoo

Around Edinburgh

 

__________________